Türkiye’de Kök Hücre Tedavisi Uygulanıyor mu

Kök hücre tedavisi, tıbbın umut verici bir geleceğidir. Hala gelişimin erken aşamalarındadır ve tıp camiasında oldukça tartışılmaktadır, ancak şimdiye kadar tedavilerin çok etkili olduğu görülmüştür. Kök hücreler serebral palsi, MS ve kanser gibi birçok durumu tedavi etmek için kullanılır.

Kök hücre tedavisi, dejeneratif nörolojik bozukluklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde Türkiye’de uygulanmaktadır.

Kök hücreler terimi, vücut boşluğuna sahip tüm çok hücreli organizmalarda bulunan bir hücre tipini ifade eder. Kök hücreler, diğer hücre tiplerine dönüşebildikleri ve sinir, kas ve kan hücreleri gibi birçok özelleşmiş hücre tipi oluşturabildikleri için tüm organ sistemlerinin temelinde yer alır.

Kök hücre tedavisi, Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif nörolojik bozukluklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde Türkiye’de uygulanmaktadır. Alzheimer hastalığı, yavaş yavaş hafızayı yok eden ve dil becerileri, mantık becerileri, akıl yürütme becerileri ve oryantasyon becerileri gibi çeşitli alanlarda bilişsel işlevleri etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır.

Kök hücreler, bir fetüsün gelişiminin en erken aşamalarından türetilen özelleşmemiş hücreler grubudur. Bu hücreler, bir hayvanın vücudundaki tüm farklı hücre tiplerini üretme potansiyeline sahip olabilir. Bu nedenle, hastalıklı, hasarlı veya ölmekte olan dokuları değiştirerek lösemi ve diğer kanserler gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilirler.

Türkiye’de kök hücre tedavisi, kemik iliği nakli ve kanser tedavileri de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Tedaviyi alan hastalar, tek başına geleneksel tedavilere kıyasla hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde iyileştirmiştir.